Матаның алыс инфрақызыл температурасының жоғарылауын сынаушы